Dzisiaj jest: 23 Grudzień 2014    |    Imieniny obchodzą: Dagna, Wiktoria, Sławomir

Kiermasz Świąteczny 2014 za nami...

Napisał czwartek, 11 grudzień 2014 00:00

W dniu dzisiejszym tj. 2014-12-11 po raz drugi w szkole w Przyjaźni odbył się kiermasz świąteczny. Ta wspaniała impreza zorganizowana wspólnie przez nauczycieli, rodziców jak i same dzieci cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W tracie kiermaszu odbywały się także występy artystyczne najmłodszych...

Dużą niespodzianką dla uczestników kiermaszu była spontaniczna wizyta Burmistrza Żukowa - Wojciecha Kankowskiego. Burmistrzowi tak bardzo spodobały się ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci że opuścił kiermasz z pełnymi torbami i pustym portfelem ;-)

Raz jeszcze gratulujemy organizatorom i prosimy o więcej takich imprez..

Nowe Forum na MojaPrzyjazn.pl

Napisał sobota, 06 grudzień 2014 00:00

Drodzy Mieszkańcy.

W związku z wieloma prośbami jakie od was otrzymałem, pragnę poinformować że od dnia dzisiejszego forum zostało uruchomione.
Mam nadzieję że będzie ono służyło aktywnym mieszkańcom Przyjaźni.

Krzysztof Krasowski
Sołtys Przyjaźni

Protokół z Zebrania Wiejskiego

Napisał wtorek, 30 wrzesień 2014 00:00

Protokół z zebrania wiejskiego

z dnia 26.09.2014r

Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o 18:15 ( w pierwszym terminie nie było wymaganego kworum).

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa- 30 osób- według listy załączonej do Protokołu z zebrania wiejskiego

Zebraniu przewodniczył Sołtys.

Na zebraniu przewodniczący przedstawił ustne wnioski sołtysa i Rady Sołeckiej w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego.

 1. 50000PLN utwardzenie drogi na ul.Słonecznej poprzez zakup i ułożenie płyt youmb
 2. 10000PLN wykonanie dokumentacji (projektu) chodnika na ul. Spacerowej
 3. 9629,98PLN montaż oświetlenia na ul. Łapińskiej
 4. 9000PLN organizacja festynu rodzinnego
 5. 4000PLN zakup sprzętu sportowego dla klubów Amigo oraz UKS Trampek
 6. 2000PLN organizacja festynu z okazji dnia dziecka
 7. 2000PLN zakup kwiatów i krzewów na klomby (teren Przyjaźń)

Następnie przewodniczący zebrania przedstawił wnioski mieszkańców w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego.

 1. 30000PLN utwardzenie drogi ul.Nowowiejskiej poprzez zakup i ułożenie płyt youmb
 2. 24000PLN utwardzenie drogi ul.Leśniej poprzez zakup i ułożenie płyt youmb
 3. 9000PLN montaż oświetlenia na ul. Nowowiejskiej

Ustalono iż do podziału środków z Funduszu Sołeckiego zakwalifikowane zostaną te wnioski, które uzyskają największa ilość głosów. Każdy z wniosków został poddany pod głosowanie. Wnioski uzyskały następującą ilość głosów:

 

 1. (28głosów) 10000PLN wykonanie dokumentacji (projektu) chodnika na ul. Spacerowej
 2. (29głosów) 9629,98PLN montaż oświetlenia na ul. Łapińskiej
 3. (13głosów) 9000PLN organizacja festynu rodzinnego
 4. (14głosów) 4000PLN zakup sprzętu sportowego dla klubów Amigo oraz UKS Trampek
 5. (27głosów) 2000PLN organizacja festynu z okazji dnia dziecka
 6. (26głosów) 2000PLN zakup kwiatów i krzewów na klomby (teren Przyjaźń)
 7. (18głosów) 30000PLN utwardzenie drogi ul.Nowowiejskiej poprzez zakup i ułożenie płyt youmb
 8. (25głosów) 24000PLN utwardzenie drogi ul.Leśniej poprzez zakup i ułożenie płyt youmb
 9. (25głosów) 9000PLN montaż oświetlenia na ul. Nowowiejskiej


W związku z powyższym większość głosów uzyskały następujące wnioski:

     1.   (28głosów) 10000PLN wykonanie dokumentacji (projektu) chodnika na ul. Spacerowej

     2.   (29głosów) 9629,98PLN montaż oświetlenia na ul. Łapińskiej

3.  (27głosów) 2000PLN organizacja festynu z okazji dnia dziecka

     4. (26głosów) 2000PLN zakup kwiatów i krzewów na klomby (teren Przyjaźń)

     5. (18głosów) 30000PLN utwardzenie drogi ul.Nowowiejskiej poprzez zakup i ułożenie płyt youmb oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania

     6. (25głosów) 24000PLN utwardzenie drogi ul.Leśniej poprzez zakup i ułożenie płyt youmb oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania

     7. (25głosów) 9000PLN montaż oświetlenia na ul. Nowowiejskiej oraz wszystkie koszty związane z realizacją zadania


Podjęto uchwałę w sprawie podziału funduszu sołeckiego która została przyjęta jednogłośnie.

Podczas zebrania była dyskusja co do godziny rozpoczęcia zebrania gdyż na stronie mojaprzyjazn.pl wstępnie widniała godzina 18:30. Jednak została ona poprawiona na godzinę 18.00
Wszystkie ogłoszenia w formie papierowej, rozwieszone na terenie Przyjaźni w terminie 7 dni przed zebraniem zawierały godzinę 18:00 zgodną z dokumentami otrzymanymi z Urzędu Gminy w Żukowie

Fundusz Sołecki 2015 - Masz Wpływ na Wydatki!

Napisał wtorek, 23 wrzesień 2014 00:00

W dniu 26.09.2014 o godzinie 18.00 w Szkole w Przyjaźni odbędzie zebranie wiejskie. Celem zebrania będzie podział środków w ramach funduszu sołeckiego.
Kwota do dyspozycji Sołectwa Przyjaźń na 2015r. to: 86 629,98zł.

Rada sołecka w dniu 11.09.2014 wstępnie podzieliła środki w następujący sposób.

50 000 zakup płyt youmb ul. (do ustalenia)
10 000 dokumentacja projektu chodnika wzdłuż ul. Spacerowej od krzyża w kierunku Skrzeszewa
9 629,98 oświetlenie na ul. Łapińskiej
9 000 festyn
4 000 zakup sprzętu sportowego dla klubów „Amigo" i „UKS Trampek"
2 000 szkoła na organizację festynu z okazji dnia dziecka
2 000 kwiaty i krzewy ozdobne na klombach

Ten podział nie oznacza jednak że tak musi zostać. Fundusz sołecki ma to do siebie że jest funduszem obywatelskim. Każdy mieszkaniec może zaproponować sam realizację środków. Aby tak się stało wymagane jest wypełnienie wniosku oraz podpisanie go przez 15 pełnoletnich mieszkańców naszej wsi. Taki wniosek należy przedstawić sołtysowi w dniu 26.09.2014 podczas zebrania wiejskiego. Zostanie on poddany głosowaniu z innymi wnioskami.

Podpisy będzie można zebrać wśród mieszkańców jeszcze na początku zebrania jeśli ktoś nie posiada ich wystarczającej ilości.

Najlepiej dla sprawności głosowania aby każdy wniosek zawierał jedną propozycję na realizację części lub całości środków. Oczewiście każda osoba może złożyć dowolną ilość wniosków.

Ważnym jest fakt że fundusz sołecki musi być przekazany do Urzędy Gminy w Żukowie do końca września 2014. Realizacje podjęte w funduszu sołeckim nie będzie można zmienić w 2015roku.

Wniosek do pobrania TUTAJ

Krzysztof Krasowski
Sołtys Przyjaźni

Ławki w Przyjaźni – Wasze Propozycje ??

Napisał poniedziałek, 15 wrzesień 2014 00:00

Na przełomie września i października chcemy na terenie naszej miejscowości zamontować 4-6ławek. Planujemy zamontować je wzdłuż chodników. Wstępne lokalizacje to ul. Żukowska, Spacerowa i Łąpińska.

Może macie inne propozycje lub też szczegółowe lokalizacje na podanych wyżej ulicach. Przy każdej z ławek będzie także zamontowany kosz na śmieci.


Krzysztof Krasowski
Sołtys Przyjaźni

W dniu 11.09.2014 o godz. 19-00 w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni odbyło się zebranie członków Rady Sołeckiej.

Tematem zebrania był podział środków sołeckich na nowych zasadach Funduszu Obywatelskiego do dyspozycji Sołectw i Rad Osiedlowych.
W zebraniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Sołeckiej:
-Budzyń Edward
-Krasowski Krzysztof
-Kulesza Leszek
-Sikora Stefan
-Wroński Jan
Kwota do dyspozycji Sołectwa Przyjaźń na 2015r. to: 86 629,98zł.
W wyniku dyskusji padły różne propozycje podziału Środków Sołeckich.
Ostatecznie ustalono wstępny podział środków:
50 000 zakup płyt youmb ul. Narcyzowa
10 000 dokumentacja projektu chodnika wzdłuż ul. Spacerowej od krzyża w kierunku Skrzeszewa
9 629,98 oświetlenie na ul. Łapińskiej
9 000 festyn
4 000 zakup sprzętu sportowego dla klubów „Amigo" i „UKS Trampek"
2 000 szkoła na organizację festynu z okazji dnia dziecka
2 000 kwiaty i krzewy ozdobne na klombach,

Wymóg ustawowy akceptacji podziału środków sołeckich przez zebranie wiejskie stanowi swego rodzaju budżet obywatelski, który jest instrumentem włączającym mieszkańców w proces zaspokajania tych potrzeb, które mogą być sfinalizowane ze środków publicznych.

Zebranie wiejskie, które ustali ostateczny podział środków sołeckich odbędzie się 26.09.2014 (piątek) o godzinie 18-30 w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni.

Kulesza Leszek


Przyjaźń w Kwiatach...

Napisał niedziela, 14 wrzesień 2014 00:00

Od środy, 18 czerwca zapewne zauważyli Państwo klomby z kwiatami i krzewami na terenie Przyjaźni. Na chwilę obecną są to dwie lokalizacje. Aktualnie szukam środków na realizację kompozycji kwiatowych w innych miejscach naszej wsi.

Jeśli macie Państwo jakieś propozycje nowych lokalizacji to jestem na nie otwarty.
Szczególne podziękowanie dla Małgorzaty i Kazimierza Sobczak, Natalii i Bartka Onyszczak, Agaty Szwankowskiej i Moniki Wareckiej, którzy to dokonali nasadzeń kwiatów. Pragnę zaznaczyć fakt że wygląd tych pięknych rabatów to zasługa Pani Moniki.

Także wielkie podziękowanie dla Jana Grunwald za dostarczenie ziemi do naszych klombów.

Krzysztof Krasowski
Sołtys Przyjaźni

Plan Odnowy Miejscowości Przyjaźń.

Napisał niedziela, 14 wrzesień 2014 00:00

W dniu 12.06.2014 podczas zebrania wiejskiego w Przyjaźni została podjęta uchwała dotycząca odnowy naszej miejscowości na lata 2014-2021.
Niezbędne było szybkie podjęcie tej uchwały aby mieć szansę na otrzymania dla naszej miejscowości kwoty do 130.000PLN.

Kwota ta, jeśli nasz projekt zostanie przyjęty pozwoli na całkowite wykończenie parku przy placu zabaw na terenie szkoły. Dodatkowo będziemy starali się upiększyć „teren zielony" przy samej szkole.

Do końca sierpnia powinno być wiadomo czy otrzymamy to dofinansowanie. Jeśli tak to realizacja całego projektu będzie musiała być zakończona do końca czerwca 2015roku.

Poniżej przedstawiam „Plan Odnowy Miejscowości Przyjaźń"


Krzysztof Krasowski
Sołtys Przyjaźni

Zmarł ojciec ośmiorga dzieci.

Napisał poniedziałek, 26 maj 2014 00:00

Wielodzietna rodzina z Przyjaźni (gm. Żukowo) potrzebuje pomocy. - Zmarł jedyny żywiciel rodziny, pan Stanisław. Próbujemy w tej chwili zorganizować pomoc materialną, bo sytuacja jest naprawdę dramatyczna.
Apeluję do was o pomoc dla rodziny z ośmiorgiem dzieci. Dziewiąte niebawem przyjdzie na świat. Sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ zmarł ojciec rodziny.

Jest to uczciwa rodzina, której zawsze było bardzo ciężko. Pan Stanisław z żoną ciężko całe życie pracowali, aby zapewnić byt swoim dzieciom. Niestety w następstwie udaru, po tygodniowej walce w szpitalu zmarł pan Stanisław. Osierocił ośmioro dzieci… i dziewiąte jeszcze nienarodzone.
Rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji materialnej w związku z czym proszę o pomoc życzliwych ludzi. Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze, odzież i chemia. Dzieci są w wieku 2-15 lat.

Wspólnie ze Stefanem Sikorą podjeliśmy już starania, by zorganizować pomoc dla rodziny ze strony gminy Żukowo.
Z pieniędzy sołeckich postanowiliśmy przekazać dla tej rodziny kwotę 3000PLN

Dlatego osoby, chcące wspomóc rodzinę proszone są o kontakt z moją osobą pod numer 662 534 063, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żukowie pod nr tel.: 58 681 82 64.

Krzysztof Krasowski
Sołtys Przyjaźni

{jcomments on}